I PFL

Po 5 latach współpracy członków Koła Naukowego „Logistyka” z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i organizacji corocznego Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków studenci z Politechniki Poznańskiej postanowili zacząć samodzielnie tworzyć historię, czego owocem w kwietniu 2011 roku było I Poznańskie Forum Logistyczne, którego motywem przewodnim była „Logistyka przyszłości”.

Główną ideą Forum było i pozostało do dziś przybliżenie studentom najnowszych trendów pojawiających się w gospodarce światowej w obszarach ściśle związanych z logistyką oraz danie możliwości na skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej, z realnymi praktykami stosowanymi w przedsiębiorstwach prosperujących na wolnym rynku.

Podczas I Poznańskiego Forum Logisytycznego uczestnicy konferencji mięli okazję usłyszeć prelekcje wygłaszane przez przedstawicieli firm partnerskich: PKP Cargo, Transics, Jungheinrich, Promag, MPK Poznań, DB Schenker, OpenNexus.

Okazję do zaprezentowania swoich referatów na forum konferencji mięli również studenci kół naukowych z całej Polskich, którzy walczyli o miano najciekawszych artykułów, które zostały opublikowane w monografii „Logistyka przyszłości”:

• Paulina Małkowska, Michał Woźniak z SKNL AELOGIC (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – „Kolej dużych prędkości, jako optymalny środek transportu pasażerskiego średnich dystansów”,

• Jacek Pilas z SKN Transportu Spedycji i Logistyki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Inteligentne Systemy Transportowe – wykorzystanie technologii informacyjnych w logistyce transportu”, • Monika Płociennik z KNL Dialog (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – „Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, jako przyszłościowy aspekt rozwoju logistyki”,

• Piotr Pietrzak z SKN OPTEAM (Uniwersytet Łódzki) – „Problemy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w strategicznym ujęciu łańcucha dostawi”.

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/1/1.jpghttp://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/1/2.jpg

Podczas Forum zostały przedstawione również prezentacje rozwiązań konkursu logistycznego - case study, przygotowanego przez czołowych specjalistów z dziedziny logistyki z Politechniki Poznańskiej. Zespoły składające się z reprezentantów 15 kół logistycznych miały za zadanie wcielić się w rolę właściciela przedsiębiorstwa, którego główną działalnością jest sprzedaż opon samochodowych. Głównym zadaniem z jakim przyszło się im się zmierzyć była kompleksowa modernizacja magazynu centralnego firmy oraz zaproponowanie budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucji. Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach potwierdzanych certyfikatem normowanej organizacji doradczej.

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/1/4.jpg

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/1/3.jpgDla firm Poznańskie Forum Logistyczne jest doskonałą okazją aby poznać młode, ambitne osoby, które dzieli tylko krok od wstąpienia na rynek pracy. Ponadto współpraca z organizacją studencką pozwala na utrwalenie w świadomości społecznej wizerunku przedsiębiorstwa, dla którego odpowiedzialność w biznesie, rzetelność i troska o młode pokolenie to fundamentalne zasady. Pierwsza edycja Poznańskiego Forum Logistycznego nie odbyłaby się bez wsparcia następujących firm: PKP Cargo, Det Norske Veritas (DNV), Mandersloot, OpenNexus, Promag S.A., Transics, DB Schenker, Jungheinrich.