II PFL

W dniach 19-20 kwietnia 2012 roku w Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim Politechniki Poznańskiej odbyła się druga edycja Poznańskiego Forum Logistycznego, którego tematem przewodnim był „Lean management”.

W konferencji wzięło udział ponad 60 studentów reprezentujących uczelnie wyższe z cegło kraju: Politechnikę Wrocławską, Akademię Morską w Szczecinie, Politechnikę Śląską, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższą Szkołę Logistyki, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele przedsiębiorstw takich jak: PKP Cargo S.A., DB Schenker, Promag S.A., Stomil Poznań S.A., OpenNexus, IC Solutions, Semper, Total-Q-Solutions.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością nauczyciele akademiccy Politechniki Poznańskiej oraz reprezentanci władz: prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, oraz dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Podczas pierwszego dnia II Poznańskiego Forum Logistycznego uczestnicy  mieli okazję wysłuchać prelekcji studenckich związanych z tematyką Lean management w produkcji i logistyce. Możliwość zaprezentowania swoich prac na forum otrzymały 3 grupy, które zdaniem komisji zgłosiły najlepsze i najciekawsze artykuły do publikacji. A byli to:

●     Patryk Kostrzewski, Grzegorz Krawczyk z SKN Transportu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – „Optymalizacja kosztów gospodarki transportowej w policji, na przykładzie komendy wojewódzkiej policji w Krakowie”,

●     Aleksandra Myszkowska, Krzysztof Tomkowiak z KNL „Logistyka” (Politechnika Poznańska) – „Mapowanie strumienia wartości jako narzędzia lean management”,

●     Katarzyna Mateja, Patrycja Pławecka z SKN Transportu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – „Zarządzanie transportem wewnętrznym na przykładzie Arcelormittal Poland w Dąbrowie Górniczej (dawnej huty Katowice)”.

Swoją prezentację pod tytułem „5s – fundament filozofii lean” wygłosił również mgr inż. Michał Tuszkiewicz.

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/2/2.jpg

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/2/3.jpg

Podczas II Poznańskiego Forum Logistycznego swoje prelekcje zaprezentowali również przedstawiciele firm partnerskich: PKP Cargo S.A., PROMAG S.A., DB Schenker.

W trakcie konferencji został również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze rozwiązanie przypadku case study. W roku 2012 uczestnicy Forum mieli za zadanie wcielić się w rolę szefa sprzedaży średniej wielkości operatora logistycznego, który zajmuje się transportem zaopatrzeniowym. Główne zadanie polegało na znalezieniu sposobu na zwiększenie dochodu oraz kontroli procesów w firmie. Jury w składzie: dr inż. Piotr Cyplik oraz dr inż. Łukasz Hadaś po przestudiowaniu nadesłanych rozwiązań oraz przeprowadzeniu rozmów z grupami biorącymi udział w konkursie zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca reprezentacji poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego – Pulinie Małkowskiej, Krzysztofowi May i Michałowi Woźniakowi.

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/2/4.jpg

http://pfl.put.poznan.pl/images/pfl/edycje/2/5.jpg

Drugi dzień Forum składał się z warsztatów dla uczestników konferencji, rozdania nagród przyznanych w konkursie case study oraz niespodzianki.

Podobnie jak w roku poprzednim uczestnicy konferencji mogli wybrać spośród trzech propozycji warsztatów:

1) Planowanie strategiczne z wdrożeniem wspierających strategię rocznych zadań z zastosowaniem metody Hoshin;

2) Racjonalne zakupy z wykorzystaniem platformy transakcyjnej OpenNexus;

3) Negocjacje w produkcji i logistyce.

Niespodzianką okazała się wizyta uczestników konferencji w parku linowym mieszczącym się nad poznańską Maltą, do którego udali się po zakończeniu oficjalnej części Forum.

II Poznańskie Forum Logistyczne wspierały następujące przedsiębiorstwa: PKP Cargo S.A., PROMAG S.A., DHL, DB Schenker, STOMIL Poznań, OpenNexus, Trol Intermedia, The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., MPK Poznań, SEMPER, Logistyka Odzysku.