Kalendarium

Terminarz VIII Poznańskiego Forum Logistycznego:

 

05.03.2018 r. - Zgłoszenie uczestnictwa koła w konferencji

05.03.2018 r. - Odesłanie deklaracji o pisaniu referatu zawierającej jego temat oraz krótki opis.

11.03.2018 r. - Przesłanie gotowych referatów.

23.03.2018 r. - Informacja zwrotna do autorów prac o zakwalifikowaniu do finału.

23.03.2018 r. - Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

05.04.2018 r. - Przesłanie prezentacji (lub innej dopuszczalnej formyprelekcji) finałowego referatu.*

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian w terminarzu