Kalendarium

Tegoroczna edycja Poznańskiego Forum Logistycznego zakończona. Widzimy się już za rok!

Terminarz VII PFL:

01.03.2017 r. Zgłoszenie uczestnictwa koła w konferencji.
01.03.2017 r. Odesłanie deklaracji o pisaniu referatu zawierającej jego temat oraz krótki opis.
17.03.2017 r. Przesłanie gotowych referatów.
30.03.2017 r. Informacja zwrotna do autorów prac o zakwalifikowaniu do finału.
30.03.2017 r. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.
13.04.2017 r. Przesłanie prezentacji (lub innej dopuszczalnej formy prelekcji) finałowego referatu1.

1Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian w terminarzu